Automobilová elektromagnetické relé a jeho aplikace

24. listopadu 2020 | 13:14
Nejběžnější typy relé jsou elektromagnetické, tedy mechanické, založené na pohybu vnitřního prvku, který reaguje na změnu parametrů silového pole proudícího v zabudované cívce.
Vedle běžných elektromagnetických relé jsou v současné době na některé aplikace využívána také relé polovodičová / archiv klienta

Principiálně představuje relé signálový spínač obvodu, který umožňuje sekvenční ovládání jednotlivých větví vzdáleně. Z konstrukčního hlediska jsou rozlišovány dva základní typy relé, a to mechanické nebo polovodičové, přičemž základní rozdíly spočívají ve způsobu, jakým je využíváno vnitřních prvků. Nejběžnější typy relé jsou elektromagnetické, tedy mechanické, založené na pohybu vnitřního prvku, který reaguje na změnu parametrů silového pole proudícího v zabudované cívce. Pro automobilové aplikace se používají relé náročnějších konstrukčních i technologických charakteristik vyžadující zvýšené zajištění odolnosti v nepříznivém prostředí.

Princip a výhody elektromagnetického relé

Konstrukční řešení elektromagnetického relé se zakládá na kombinaci napájené cívky a kotvy, která se vlivem změny proudových charakteristik buď pohybuje v přímce nebo otáčí, čímž dochází ke spínání, rozpojování a přepínání jednotlivých větví primárního elektrického obvodu. Jednoznačnou výhodou elektromagnetického typu relé je jeho cena a jednoduchost použití, v porovnání s polovodičovými má však výrazně omezenou životnost.

Automobilová relé a jeho aplikace

Relé určená pro aplikace v automobilovém průmyslu jsou standardně řešena jako elektromagnetická, jsou na ně však přísnější požadavky z hlediska legislativy, jelikož je u nich vyžadována spolehlivost v náročnějších podmínkách, jimiž jsou výkyvy teplot, vlhkost a obvykle také větší míra zanášení nečistotami. Kromě toho jsou dimenzovány na větší proudové zátěže, jež vyžadují aplikaci odolnějších materiálů. Z pohledu konstrukčního je důležitá především jednoduchost zapojení (snadná výměna).

Typy automobilových relé

Vedle běžných elektromagnetických relé jsou v současné době na některé aplikace využívána také relé polovodičová, především v případě, že požadována delší životnost při náročnějším provozu. Podle umístění a také typu automobilu mohou být relé s otevřenou konstrukcí (především do interiéru nebo krytých obvodů), případně se jedná o utěsněné a odizolované součástky (v pouzdře), které se aplikují v nedostatečně zakrytovaných částech motoru.

Použití automobilových relé

Obvykle se relé využívají v technologických řešeních ovládání dílčích součástí automobilu, především pro spínání a přepínání osvětlení, vzduchotechniky, či zapalování apod. Především s ohledem na umístění součástky se tak řeší její konkrétní provedení včetně návrhu zapouzdření či vývodových konektorů. Ochrana relé musí dosahovat vhodných parametrů z hlediska odolnosti vůči vlhkosti, prachovým částicím a také vibracím, které jsou způsobený dynamickým pohybem automobilu v terénu i provozem pohonného systému. Konektory relé musí být zpravidla dimenzovány na velké proudy.

— komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Redakce magazinplus.cz neovlivňuje jejich obsah ani není jejich autorem.

Komerční sdělení je inzertní formát, který umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na větší ploše, než nabízí klasická bannerová reklama.

Články jsou viditelně odděleny. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zásadami, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst a zároveň jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá ani klamavá.

Reklama

Mohlo by vás zajímat

Zapomenutý kout Evropy a cíl pro turisty, kteří hledají skutečné zážitky

Zapomenutý kout Evropy a cíl pro turisty, kteří hledají...

Nasaďte helmu a poznejte méně známé, ale pohádkově...

Češi budou o letošních dovolených trhat rekordy. Důvodů je...

Na co se musí Češi připravit při cestách do zahraničí....

Krásná země, nad kterou se nevyplatí ohrnovat nos. Za...

Potěšte tělo i mysl. Místa, kde vás budou dokonale...