Založte jednoduše akciovou společnost

11. července 2021 | 12:38
Chcete začít podnikat a přemýšlíte o založení akciové společnosti? Nevíte, na koho se obrátit a čím začít? V tomto článku naleznete stručný přehled toho, co vše je pro založení akciové společnosti potřeba a jak celý proces probíhá. Pak už záleží jen na vás, zda je akciová společnost pro vaše podnikání tou pravou volbou.
Stanovy společnosti musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti / archiv klienta

Zakladatelské jednání a základní kapitál

Obecně pro založení akciové společnosti je třeba zakladatelského jednání. Zakladatelským právním jednáním u akciové společnosti jsou stanovy. Dle platné legislativy je nutné přijmout stanovy ve formě veřejné listiny, tj. notářského zápisu. Podmínka veřejné listiny se pak týká i jakékoliv další změny stanov společnosti. 

Stanovy společnosti musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Informace, které v nich musí být uvedeny, upravuje zákon o obchodních korporacích, podle kterého jsou jimi například firma a předmět podnikání společnosti, výše základního kapitálu, jaký systém vnitřní struktury zakladatel zvolil, počet akcií a jejich jmenovitá hodnota a další.

Dalším důležitým prvkem při založení společnosti je kromě přijetí stanov také její základní kapitál. Minimální výše základního kapitálu je u akciové společnosti stanovena na 2.000.000,- Kč nebo 80.000,- EUR.

Vnitřní struktura společnosti

Zákon dává zakladateli akciové společnosti vybrat, zda zvolí monistickou či dualistickou strukturu společnosti. Struktury se od sebe liší typy orgánů, přičemž jeden mají společný - valnou hromadu. Valná hromada společnosti rozhoduje o dlouhodobém směřování a cílech společnosti. Podmínky usnášení valné hromady upravují stanovy akciové společnosti. U monistické struktury je možné, aby akciovou společnost řídila jen jedna osoba, což systém dualistické struktury neumožňuje. Orgánem monistické struktury je správní rada. Pokud má tedy společnost jen jediného akcionáře, který je zároveň členem správní rady, společnost bude řídit jen on sám.

Systém monistické struktury v nedávné době upravila novela zákona o obchodních korporacích. Všechny akciové společnosti vzniklé po 1.1.2021 musí být zakládány již v souladu s touto novelou. Na základě novely došlo k úplnému zániku funkce statutárního ředitele a veškeré jeho pravomoci přešly na kontrolní orgán společnosti – správní radu, která se tak stala navíc i statutárním orgánem.

V dualistické struktuře nalezneme také kontrolní orgán, kterým je dozorčí rada společnosti, která vykonává vnitřní kontrolu. Mimo jiné kontroluje i úkony představenstva, které je statutárním orgánem. Představenstvo zastupuje akciovou společnost navenek a jedná se třetími osobami. Akciová společnost s dualistickou strukturou musí být na rozdíl od monistické struktury personálně obsazena minimálně dvěma osobami, neboť člen představenstva a člen dozorčí rady musejí být dvě odlišné osoby.

Vznik akciové společnosti

Přijetím stanov se akciová společnost pouze zakládá (ustavuje). Založením ale společnost ještě nevzniká. Její vznik je podmíněn zápisem do obchodního rejstříku a společnost vzniká až dnem takového zápisu. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává pomocí inteligentního formuláře na webu justice. Tento návrh musí být podán nejpozději do 6 měsíců od založení společnosti.

Nevíte si rady?

Pokud si se založením akciové nebo s podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku nevíte rady a nemáte dostatek času pro zjišťování podrobností, nebo do toho zkrátka nechcete investovat energii a raději ji využijete pro start vašeho podnikání, můžete využít služeb některých z poskytovatelů. Tito profesionálové Vám založí společnost přesně podle Vašich představ a ušetří Vám tak spoustu práce i času. Navíc budete mít jistotu, že vše proběhne bez zádrhelů a v souladu se zákonem, neboť většina z nich má se zakládáním společností bohaté zkušenosti.

— komerční sdělení
Hlavní zprávy

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Redakce magazinplus.cz neovlivňuje jejich obsah ani není jejich autorem.

Komerční sdělení je inzertní formát, který umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na větší ploše, než nabízí klasická bannerová reklama.

Články jsou viditelně odděleny. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zásadami, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst a zároveň jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá ani klamavá.

Reklama

Mohlo by vás zajímat

Covid se opět raketově šíří. Kde je situace nejhorší a kam můžete vyrazit bez omezení ?

Covid se opět raketově šíří. Kde je situace nejhorší a...

Chorvatská kuchyně: poznejte místní speciality

Černá můra cestovatelů se vrací. Rozběhlá turistická...

Cigareta za tisíce a další nástrahy, kterým letos Češi...

Za co vás čeká v zahraničí tučná pokuta? Pozor na...

Proticovidová opatření řada zemí zrušila. Cestovatelé ale...