Zmatenost nebo dezorientace, jejich příčiny, související příznaky a nemoci

13. června 2024 | 11:44
Zmatenost a dezorientace jsou příznaky a stavy typické pro zhoršení zdravotního stavu, které mohou vést k výraznému snížení kvality života. Často jsou prvními varovnými příznaky duševních i fyzických onemocnění nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu. Jaké jsou jejich příčiny, co je způsobuje a jaká onemocnění za nimi můžeme hledat?
V případě výskytu zmatenosti nebo dezorientace je velmi důležité mít k dispozici prostředí, kde se minimalizuje stres, napětí nebo úzkost, které stav zhoršují. / michaelheim / Shutterstock.com

Definice zmatenosti a dezorientace a jak se projevují

Zmatenost a dezorientace jsou psychické stavy, které se vyznačují narušenou schopností správně vnímat, interpretovat a reagovat na podněty z okolí.

Tyto stavy mohou mít různou intenzitu a trvání. U některých lidí jsou krátkodobé, ale mohou se objevovat i dlouhodobě jako projev onemocnění. Zmatenost se projevuje problémy se soustředěním, náladovostí a omezenou schopností komunikovat.

Postižené osoby mají problémy s prováděním složitějších úkolů, rozhodováním nebo orientací v čase a prostoru. Může se u nich objevit neobvyklé chování, které neodpovídá jejich běžným projevům. Naproti tomu dezorientace se projevuje jako součást nebo důsledek zmatenosti, což znamená, že spolu mohou souviset, ale není to nezbytně nutné.

Dezorientace se nejčastěji projevuje neschopností rozpoznat čas, místo nebo dokonce vlastní identitu. Člověk může mít potíže s orientací ve známém prostředí a může si plést dny nebo dokonce nesprávně identifikovat blízké osoby.

Vzhledem k tomu, že tyto stavy mohou mít závažné dopady na kvalitu života, je důležité k nim přistupovat tak, aby byly co nejdříve rozpoznány a identifikovány. V mnoha případech může pouze včasná diagnóza a správná léčba zlepšit prognózu nebo vyřešit příčinu, a tím projevy odstranit nebo alespoň snížit jejich intenzitu.

V případě výskytu zmatenosti nebo dezorientace je velmi důležité mít k dispozici prostředí, kde se minimalizuje stres, napětí nebo úzkost, které stav zhoršují.

Kdy jsou přirozené? Zejména po alkoholu, dehydrataci a úrazu

Stavy zmatenosti a dezorientace jsou v některých případech přirozenou reakcí organismu na určité vnější vlivy. Často vznikají zejména po nadměrné konzumaci alkoholu, v případech dehydratace nebo po úrazech, zejména hlavy.

Alkohol je známý svým negativním vlivem na centrální nervovou soustavu, což vede ke změnám v soustředění a motorické koordinaci. Po jeho požití mozek ztrácí schopnost zpracovávat informace efektivně, což může vyústit v pocity zmatenosti nebo dezorientace. Tento stav je dočasný a mizí, jakmile je alkohol v těle metabolizován.

Dehydratace naopak může způsobit podobné příznaky v důsledku nedostatečného množství tekutin v těle prakticky u každého. Nejnebezpečnější je v případě dětí nebo seniorů v letním období, kdy se tělo mnohem více potí.

Nedostatek vody v něm vede ke snížené schopnosti mozku efektivně fungovat, což se projevuje zhoršením kognitivních funkcí včetně orientace v čase.

Úrazy hlavy nebo jiná fyzická traumata mohou rovněž způsobit náhlé a v některých případech i dlouhodobé změny v mozkové činnosti. To vede ke zmatenosti nebo dezorientaci a v závislosti na závažnosti úrazu může být zhoršení mozkových funkcí dočasné nebo trvalé. Tento konkrétní případ je však jedním z mála, který je třeba řešit ihned.

U dětí i dospělých se mohou objevit po narkóze, otravě a horečce

Stavy zmatenosti a dezorientace nejsou výhradní doménou dospělých a mohou postihnout i děti. Dochází k nim v důsledku zhoršení zdravotního stavu. Mezi časté příčiny patří otrava nebo vysoká horečka, ale vyskytují se také například po narkóze.

Narkóza, ať už při chirurgických zákrocích, nebo jiných lékařských výkonech, zahrnuje použití silných léků k navození spánku a tlumení bolesti.

Po jejím použití je běžné, že pacienti zažívají dočasné stavy zmatenosti nebo dezorientace, protože látky používané při anestezii mohou ovlivňovat mozkovou aktivitu. Po probuzení z narkózy se děti i dospělí cítí zmatení, mají potíže s jasným myšlením nebo si nemusí být jistí, kde přesně se právě nacházejí.

Otrava, ať už způsobená chemikáliemi, nebo nesprávným užíváním léků, může také vést k akutním stavům zmatenosti a dezorientace u osob všech věkových kategorií. Toxické látky ovlivňující nervový systém zasahují také do funkce mozku.

Dalším častým důvodem, proč se u dětí i dospělých může vyskytnout zmatenost a dezorientace, je vysoká horečka. Vysoké teploty, zejména pokud překročí určitou hranici, mohou narušit normální funkci mozku a vést ke stavu intenzivní zmatenosti. Ten může být doprovázen halucinacemi a u dětí podrážděností nebo změnami nálad.

V těchto situacích je důležitá včasná identifikace příznaků a okamžitá lékařská pomoc. Platí to zejména v případě otravy, která může být životu nebezpečná.

U seniorů je častou příčinou Alzheimer, má více příznaků

Jednu z hlavních příčin zmatenosti a dezorientace u seniorů představuje Alzheimerova choroba. V tomto případě nejde jen o jeden příznak, ale o součást komplexního spektra kognitivních poruch, které nemoc provázejí.

Alzheimerova choroba postihuje různé oblasti fungování mozku. Vede k postupnému zhoršování paměti, myšlení, orientace v čase a prostoru i schopnosti vykonávat běžné denní činnosti. Zmatenost se u seniorů s tímto onemocněním projevuje neschopností vybavit si nedávné události, záměnou osob i míst.

Dezorientace, další příznak Alzheimerovy choroby u seniorů, může zahrnovat ztrátu orientace ve vlastním domově nebo neschopnost rozpoznat známé prostředí. To také způsobuje úzkost a frustraci nejen u postižené osoby, ale i u jejího okolí.

Kromě zmatenosti a dezorientace se Alzheimerova choroba může projevovat také změnami chování a osobnosti. Objevuje se náladovost, úzkost či deprese.

Fyzické příznaky mnohdy zahrnují postupnou ztrátu motorických schopností, což narušuje schopnost vykonávat běžné denní činnosti. Přestože v současné době není dostupná léčba, která by nemoc úplně vyléčila, správná péče a léčba zlepšuje kvalitu života pacientů. To platí i pro dezorientaci nebo zmatenost, které lze zmírnit.

Další příčiny? Psychotropní látky a problémy s tlakem nebo cukrem

Kromě výše uvedených příčin existují i další faktory, které mohou vést ke stavům zmatenosti a dezorientace, a to u lidí všech věkových kategorií.

Mezi méně časté, ale přesto významné příčiny patří užívání psychotropních látek a problémy s krevním tlakem nebo hladinou cukru v krvi. Psychotropní látky, kterými se v tomto kontextu rozumí drogy, významně ovlivňují funkci mozku.

Užívání nebo zneužívání těchto látek často vede k akutním stavům zmatenosti, dezorientace nebo dokonce k různým halucinacím. Zmatenost způsobená psychotropními látkami může být dočasná a odeznívat po odstranění látky z těla, ale jejich dlouhodobé užívání může způsobit trvalé poškození a později i vážné poruchy kognitivních funkcí.

Problémy s krevním tlakem, ať už vysokým (známým jako hypertenze), nebo nízkým (tedy hypotenzí), také často vedou k přechodné zmatenosti a dezorientaci.

Tyto změny totiž mohou ovlivnit dostatečný průtok krve a kyslíku do mozku, což je nezbytné pro jeho správné fungování. Výkyvy tlaku jsou obzvlášť nebezpečné u starších osob, u nichž způsobují zvýšené riziko mozkové příhody.

Stejně tak nekontrolovaná hladina cukru v krvi může být příčinou zmatenosti. Nízká hladina cukru v krvi může způsobit náhlou zmatenost a někdy dokonce vést ke ztrátě vědomí. Naopak vysoká hladina cukru v krvi může mít dlouhodobé negativní účinky na kognitivní funkce a přispívat k rozvoji diabetických komplikací.

Pozor na tyto příznaky, při kterých je třeba navštívit lékaře

Když se objeví příznaky zmatenosti a dezorientace, je důležité rozlišit, zda se jedná o krátkodobý stav bez rizika komplikací, nebo o závažnější příčiny. Je proto dobré sledovat celkový stav člověka, včetně náhlých mentálních změn.

Všímejte si příznaků, jako je prudké zhoršení schopnosti soustředění, bdělosti nebo kognitivních funkcí. Ty mohou signalizovat akutní zdravotní problém, jako je mozková příhoda nebo infekce, který vyžaduje co nejrychlejší vyšetření lékařem. Zvláště důležitým varovným příznakem je zvýšená dezorientace v čase a prostoru.

Pokud se člověk nedokáže orientovat ve známém prostředí, ztrácí přehled o aktuálním datu, dni nebo nepoznává blízké osoby, je to rovněž negativní signál.

Taková změna může být spojena s neurologickými nebo psychickými onemocněními a vyžaduje odborné vyšetření. Na druhou stranu není neobvyklé, že lidé občas zažívají zmatenost nebo dezorientaci, například při extrémní únavě a stresu.

Pokud se však tyto příznaky objevují často, jsou intenzivní nebo přetrvávají dlouhodobě, měli byste zvážit návštěvu lékaře. To platí tím spíše, pokud jsou doprovázeny dalšími projevy, jako jsou zejména změny chování, paměti, řeči nebo motoriky. Varováním může být také to, pokud se dezorientace či zmatenost objeví bez zjevného důvodu.

V závislosti na možných příčinách, vnějších vlivech, intenzitě a délce trvání příznaků pak můžete rozpoznat, zda je třeba vyhledat lékaře. Opatrnost je však na místě!

— komerční sdělení

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. Redakce magazinplus.cz neovlivňuje jejich obsah ani není jejich autorem.

Komerční sdělení je inzertní formát, který umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na větší ploše, než nabízí klasická bannerová reklama.

Články jsou viditelně odděleny. Nesmí být v rozporu s dobrými mravy a zásadami, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst a zároveň jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá ani klamavá.

Reklama

Mohlo by vás zajímat

Last minute Turecko s cestovní kanceláří TUI aneb Prožijte dovolenou snů

Last minute Turecko s cestovní kanceláří TUI aneb Prožijte...

Dlouhá cesta může být pro dítě utrpením, nová auta ale...

Dokonalé prázdninové letovisko? Plážové ráje Bodrumu...

Balení bez námahy – módní tipy pro chytré a stylové...

Noční vlaky zažívají v Evropě renesanci: Tipy, kam můžete...

Kam na první letošní lyžování? Na rakouském ledovci...